Onkologi  -  Vigtige principper i immunologien

Adaptiv immunitet: Specifikt forsvar

Det adaptive immunrespons er varigt og
antigen-afhængigt.

Overblik over artiklen:

Det adaptive immunforsvar er vores erhvervede immunforsvar. Det aktiveres ikke øjeblikkeligt men er afhængigt af tilstedeværelsen af antigener. Læs her om det adaptive immunrespons.1

Er du patient eller pårørende?

Indsigt er første skridt på vejen mod bekæmpelse af sygdom og alvorlige lidelser. Leder du som patient eller pårørende efter information der kan hjælpe dig igennem et sygdomsforløb, finder du det her.

Gå til siden for patienter og pårørende >

Adaptiv immunitet er antigen-afhængigt og antigenspecifikt og kan skabe et varigt respons.1 Ved cancer stammer tumorantigener, som f.eks. udskilles ved tumorcelledød, fra mutererede eller modificerede self-proteiner.2 Tumorer med flere somatiske mutationer - kendt som en højere mutationsbyrde - kan have evnen til at generere et større antal neoantigener.3 Når en større mængde tumorantigener er til stede i tumors mikromiljø, er der en øget mulighed for, at T-celleaktiviteten stimuleres.3,4

Cytotoksiske T-celler, som er de primære effektorceller i det adaptive immunrespons, aktiveres af non-self-antigener, herunder tumorantigener, i sekundære lymfeorganer som f.eks. lymfekirtler.1,5 Når først T-cellerne er aktiveret, vil de proliferere, migrere til antigenets oprindelsessted og infiltrere det, hvorved celledød igangsættes.6 I modsætning til det innate immunrespons er adaptiv immunitet ikke øjeblikkeligt men kan opretholdes via et hukommelsescellerespons, som involverer hukommelses-T-celler.1,7

T-celler aktiveres af tumorantigener

Antigenpræsenterende celler (APCs) udtrykker celleoverfladeproteiner kaldet major histokompatibilitetskompleks (MHCs), som præsenterer fragmenter af bearbejdet antigen til T-cellerne.1,8 T-cellereceptorer (TCRs) på overfladen af inaktive T-celler genkender det præsenterede MHC-antigenkompleks, og derved igangsættes aktivering og proliferation af cytotoksiske T-celler.1,9 Antigengenkendelse medfører efterfølgende, at aktiverede T-celler migrerer til og infiltrerer tumor. Efter infiltration frigiver de cytotoksiske T-celler signalstoffer, der kan stimulere tumorcelledød.1 Prækliniske data tyder på, at en højere mutationsbyrde kan være associeret med en øget sandsynlighed for omfattende infiltration af cytotoksiske T-celler.4

Når immunangrebet er ophørt, dør de cytotoksiske T-celler eller differentierer sig til hukommelses-T-celler, som er vedvarende.10 Hukommelses-T-celler kan genkende antigenet og muliggør derved et efterfølgende immunrespons.1,7

Aktiverede T-celler og hukommelses-T-celler kan migrere gennem hele kroppen i jagten på antigener

For at identificere og eliminere tumorceller må cytotoksiske T-celler og hukommelses-T-celler kunne scanne perifere væv i jagten på deres unikke aktiverende antigen.6,9 For at det kan ske, må aktiverede T-celler opregulere faktorer, der gør dem i stand til at genkende trusler og migrere gennem blodkarvægge og ind i det berørte væv.11,12

T-cellemigrering sker gennem non-lymfevæv. Det er dokumenteret, at T-celler kan bevæge sig til selv selektive væv som f.eks. øjet eller hjernen.13,14,15,16,17,18,19 Man antog tidligere, at hjernen var “immunprivilegeret”, men data viser, at blodhjernebarrieren kan være "utæt", hvilket muliggør T-cellers og andre immunmolekylers mobilitet. Med denne mobilitet kan aktiverede cytotoksiske T-celler også afpatruljere for antigener og infiltrere tumorer i hjernen.13,14,15,16,17,18,19,20 Når populationen af cytotoksiske T-celler er mindsket, kan hukommelses-T-celler stadig transportere sig til omkringliggende væv i tilfælde af antigenet vender tilbage.14

Relateret

Onkologi

Immunaktivering: Genkendelse af trusler >

Immunsystemet lærer at skelne kroppens egne celler ('self') fra det fremmede ('non-self'). Nedenfor beskrives, hvordan T-cellerne benytter særlige vævstypemolekyler i denne proces.

Onkologi

Innat immunitet: Non-specifikt forsvar >

Det innate immunforsvar er vores medfødte immunforsvar. Det er første forsvarslinje i immunsystemet og består af en rækkke fysiske barrierer, celler og signalstoffer (molekyler). Læs her om det innate immunrespons.

Onkologi

Immunsystemet og Kræft >

Læs, hvordan immunsystemet kan genkende tumorceller og hvilke processer der efterfølgende kan igangsættes i henholdsvis det innate og det adaptive immunsystem, når tumorceller elimineres.

Inspiration

Talk

Kræft og immunsystemet >

Igangværende forskning viser, at immunsystemet angriber cancerceller på næsten samme måde...

Uddannelsesvideo

Immunsystemets signalveje >

Se, hvordan aktiverende og inhibitoriske signalveje arbejder sammen om at regulere immunresponset.