Onkologi  -  Kliniske forventninger i immuno-onkologi

Pseudoprogression og immuno-onkologi

Pseudoprogression og immuno-onkologi

Pseudoprogression kan kan være et tegn på udvikling af antitumorimmunitet.

Overblik over artiklen:

Når tumoren infiltreres af flere immunceller, som følge af et aktiveret immunforsvar, kan tumor synes at vokse i størrelse. Læs her om hvilke faktorer der kan være med til at afsløre om der er tale om en pseudoprogression eller en reel progression af sygdom.1

Er du patient eller pårørende?

Indsigt er første skridt på vejen mod bekæmpelse af sygdom og alvorlige lidelser. Leder du som patient eller pårørende efter information der kan hjælpe dig igennem et sygdomsforløb, finder du det her.

Gå til siden for patienter og pårørende >

Immunsystemets antitumorrespons kan give indtryk af sygdomsprogression, enten i form af tumorvækst eller nye læsioner.1 Dette kaldes pseudoprogression. Pseudoprogression afspejler ikke tumorcellevækst og kan fejlagtigt opfattes som sygdomsprogression.1,2

Det kan se ud som om, at tumor vokser, eller der kommer nye læsioner, når immunceller infiltrerer tumor.1 Da det tager tid at aktivere det adaptive immunrespons, kan pseudoprogression reelt være tegn på fortsat tumorvækst, indtil et tilstrækkeligt immunrespons er udviklet.1,3

Muligheden for pseudoprogression bør overvejes, indtil sygdomsprogression er bekræftet

Det kan være vanskeligt at skelne pseudoprogression fra sygdomsprogression.1 Histologisk bekræftelse er ikke altid mulig, men tæt monitorering kan medvirke til at identificere pseudoprogression1,4:

Selvom det ikke forekommer ofte, er det vigtigt at tage pseudoprogression i betragtning, når respons på I-O behandling vurderes.3 Der forskes i at identificere metoder, som kan skelne mellem pseudoprogression og sygdomsprogression.

Relateret

Onkologi

Endepunkter i I-O forskning >

Immunterapi forskningen har åbnet op for nye måder at vurdere klinisk effekt på. Samlet overlevelse (OS) er så vidt muligt den højeste standard til vurdering af effekt. Ved anvendelse af flere effektmål kan man bedre beskrive den fulde gevinst ved en given behandling. Læs her om de forskellige effektmål der kan bruges.

Onkologi

Immunmedierede bivirkninger >

Immunmedierede bivirkninger opstår når immunforsvaret angriber de raske celler eller væv. Når man behandler med checkpoint hæmmere begrænses den naturlige justering af immunforsvaret.

Onkologi

Potentialet for forskning i immuno-onkologi >

Et stigende antal forskningsresultater peger i retning af, at immunsystemet spiller en rolle i bekæmpelse af kræft. Læs her om hvordan cancerceller kan genkendes og elimeres af immunsystemet.

Inspiration

Talk

Immuno-onkologisk forskning i Hodgkin Lymfom >

Hodgkin lymfom er cancer i lymfesystemet. I denne video giver Dr. John...

Uddannelsesvideo

Immunsystemets signalveje >

Se, hvordan aktiverende og inhibitoriske signalveje arbejder sammen om at regulere immunresponset.