Medier

Undervisningsmateriale

Her kan du blandt andet finde materiale til patienter og pårørende samt materiale til læger og sundhedspersonale.

Til læger og sundhedspersonale

Faktablad om videnskaben bag immuno-onkologi

Et hurtigt overblik over cancer, immunsystemet og immuno-onkologi som voksende forskningsområde.

Download

Et dybere indblik i videnskaben bag immuno-onkologi

Læs om immuno-onkologien - lige fra immunsystemets egenskaber ved cancer til dets store potentiale.

Download

Immuno-onkologi ved metastatisk ikke-småcellet lungecancer

En introduktion til immuno-onkologi ved metastatisk ikke-småcellet lungecancer og immunsystemets rolle.

Download

Metastatisk melanom og anvendelse af immuno-onkologi

En introduktion til immuno-onkologi ved metastatisk melanom og immunsystemets rolle.

Download

Renalcellekarcinom og anvendelse af immuno-onkologi

En introduktion til immuno-onkologi ved renalcellekarcinom og immunsystemets rolle.

Download

Forskning i immuno-onkologi ved Hodgkin lymfom

En introduktion til immuno-onkologi ved Hodgkin lymfom og immunsystemets rolle.

Download

Sådan forklarer du immuno-onkologi til dine patienter

Materialet kan hjælpe dig med at forklare, hvordan immuno-onkologi adskiller sig fra andre cancerbehandlinger.

Download

Inspiration

PODCAST

En introduktion til immuno-onkologi >

Henrik Schmidt giver os i dette første modul en generel introduktion til immuno-onkologien.

Uddannelsesvideo

Immunsystemet >

Immunsystemet er kroppens specielle forsvarsmekanisme. Hør, hvordan det opdager og eliminerer trusler.