Onkologi  -  Immunsystemets biomarkører

Forskning i immunsystemets biomarkører

Bristol Myers Squibb forskning i IO relaterede Biomarkører.

Overblik over artiklen:

PD-L1 er ikke den eneste biomarkør der har forskernes bevågenhed. Få her et overblik her over de områder inden for biomarkører der forskes i.

Er du patient eller pårørende?

Indsigt er første skridt på vejen mod bekæmpelse af sygdom og alvorlige lidelser. Leder du som patient eller pårørende efter information der kan hjælpe dig igennem et sygdomsforløb, finder du det her.

Gå til siden for patienter og pårørende >

Man undersøger nu andre nye biomarkører (udover PD-L1) på tværs af tumortyper. Disse undersøgelser har fokus på mikromiljøet både i selve tumoren og kroppen generelt.1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12

Bristol Myers Squibb forsker i IO relaterede biomarkører for blandt andet at kunne identificere de patienter, der vil kunne få størst gavn af I-O behandling.

Relateret

Onkologi

Forskning i biomarkører og immuno-onkologi >

Biomarkører på henholdsvis tumorceller og immunceller kan sige noget om den aktivitet der foregår i tumormikromiljøet mellem immunsystemet og tumor. Læs her om IO relaterede biomarkører.

Onkologi

Et mere markant og vedvarende immunrespons mod cancer >

I takt med at der elimineres tumorceller og antigener frigives fra de døde tumorceller, vil flere T-celler aktiveres og antitumorimmunresponset øges over tid. Læs her om den længerevarende immunrespons mod cancer.

Onkologi

Pseudoprogression og immuno-onkologi >

Når tumoren infiltreres af flere immunceller, som følge af et aktiveret immunforsvar, kan tumor synes at vokse i størrelse. Læs her om hvilke faktorer der kan være med til at afsløre om der er tale om en pseudoprogression eller en reel progression af sygdom.

Inspiration

Artikel

Endepunkter i I-O forskning >

Immunterapi forskningen har åbnet op for nye måder at måle klinisk effekt på. Samlet overlevelse (OS) er så vidt muligt den højeste standard til vurdering af effekt. Ved anvendelse af flere effektmål kan man bedre beskrive den fulde gevinst ved en given behandling. Læs mere her om de forskellige effektmål der bruges i kliniske studier.

Uddannelsesvideo

Immunsystemets respons på kræft >

Find ud af, hvordan immunsystemet kan opdage og eliminere cancerceller.