Onkologi  -  Immunforsvarets potentiale

Immunsystemet og Kræft

Immunsystemet kan genkende og eliminere tumorceller.

Overblik over artiklen:

Læs, hvordan immunsystemet kan genkende tumorceller og hvilke processer der efterfølgende kan igangsættes i henholdsvis det innate og det adaptive immunsystem, når tumorceller elimineres.

Er du patient eller pårørende?

Indsigt er første skridt på vejen mod bekæmpelse af sygdom og alvorlige lidelser. Leder du som patient eller pårørende efter information der kan hjælpe dig igennem et sygdomsforløb, finder du det her.

Gå til siden for patienter og pårørende >

Det innate og adaptive immunforsvar fungerer sammen som et forsvarsnetværk mod udefrakommende trusler, herunder patogener og cancer.1 En af immunsystemets væsentlige egenskaber er dets evne til at skelne mellem udefrakommende trusler (non-self) og normale celler (self).2,3,4 På trods af at tumorceller opstår fra normale celler, kan tumorceller genkendes som non-self på grund af deres evne til at inducere dannelse af tumorantigener. Neoantigener, en type tumorantigen, stammer oprindeligt fra self-proteiner men er blevet ændret eller tilpasset, så de er unikke for tumoren og hidtil uopdaget af immunsystemet.5,6 Både det innate og adaptive immunsystem har evnen til at skelne mellem self og non-self.

Det innate immunsystem betragtes som kroppens første forsvarslinje mod patogener og cancer.1,7,8 Det er i konstant alarmberedskab og kan hurtigt identificere og angribe tumorceller. Det innate immunrespons genkender aktiverende og inhibitoriske signaler fra målceller og kan på den måde skelne mellem self og non-self. Denne skelnen gør, at tumorcellerne elimineres, og de normale celler skånes.9,10,11 NK-celler (Natural Killer cells) er de vigtigste effektorceller i det innate immunsystem.

Det adaptive immunforsvar er antigenspecifikt og kan skabe et vedvarende respons.1,8 Det genkender tumorantigener ved interaktion med antigenpræsenterende celler (APC) som f.eks. dendritceller. Det adaptive immunrespons aktiveres ikke øjeblikkeligt, men når det sker, opretholdes det via den immunologiske hukommelsesfunktion.12 Cytotoksiske T-celler er det adaptive immunsystems effektorceller.

Når det innate immunrespons forsager tumorcelledød, frigives tumorantigener, som genkendes af det adaptive immunsystem.13 Tumor-neoantigener kan stamme fra mutationer på DNA-niveau. Det samlede antal mutationer i tumor kaldes mutationsbyrden (mutational load).6 Nogle tumorer har en større mutationsbyrde end andre.14,15 Cytotoksiske T-cellers infiltration i tumor hænger muligvis tæt sammen med en stor mutationsbyrde - jo flere tilgængelige tumor-neoantigener, desto større er potentialet for T-celleaktivering og -infiltration.16,17

De primære faser i antitumorimmunrespons

Som beskrevet ovenfor har immunceller i både det innate og adaptive immunrespons evnen til at genkende og eliminere abnorme celler som f.eks. tumorceller.

Der er 3 hovedfaser i denne proces:

Præsentation:

Det innate immunsystem identificerer og angriber hurtigt tumorcellerne. Den deraf følgende tumorcelledød frigiver antigener, som aktiverer det adaptive immunsystems cytotoksiske T-celler13,18

Infiltration:

Tumorantigener og andre faktorer tiltrækker immunceller til tumor, hvor de invaderer og angriber18

Elimination:

Aktiverede cytotoksiske T-celler genkender tumorcellerne som kilden til antigenet og angriber for at eliminere dem18

NK-cellers og cytotoksiske T-cellers antitumoraktivitet reguleres af et netværk af aktiverende og inhibitoriske signalveje.4,19,20 Aktiverende signalveje udløser et immunrespons. Inhibitoriske signalveje, som f.eks.immuncheckpointveje, udgør en naturlig modvægt til immunaktivering. Denne balance mellem aktiverende og inhibitoriske signalveje gør sædvanligvis immunsystemet i stand til at angribe tumorceller og skåne raske celler.20

Uddannelsesvideo

Immunsystemet >

Få mere at vide om kroppens forsvarsmekanismer og om, hvordan immunsystemet genkender patogene markører.

Læs mere

Onkologi

Tumorceller kan undvige og hæmme immunaktivitet >

Læs, hvad der kendetegner ikke-inflammerede tumorer og inflammerede tumorer og hvilken forskel disse kendetegn gør for kroppens mulighed for at igangsætte et immunrespons.

Onkologi

At styrke immunforsvaret i kampen mod cancer >

Forskning i immuno-onkologi skal forsøge at genskabe kroppens naturlige evne til at bekæmpe cancer.

Onkologi

PD-1-modulering genopliver udmattede T-celler >

PD-1 immuncheckpointreceptoren er en naturlig bremse i immunsystemet og udtrykkes på aktiverede T-celler. T-cellerne udmattes/bremses, når de har været aktive i noget tid. Denne mekanisme kan tumor udnytte til at undvige immunforsvaret.

podcast

Lyt til vores podcast-serie Sammen om kræft

I ’Sammen om kræft’ er vi i dialog med alle, der er med til at stå sammen om kræft. Lyt med, når vi blandt andre taler med læger og andre eksperter, der videregiver den nyeste viden på området.

Find vores podcastserier her >