Onkologi  -   Immunforsvarets potentiale

PD-1-modulering genopliver udmattede T-celler

Når T-celler udmattes gennem PD-1-signalvejen, kan det betyde, at canceren kan undvige immunforsvaret.

Overblik over artiklen:

PD-1 immuncheckpointreceptoren er en naturlig bremse i immunsystemet og udtrykkes på aktiverede T-celler. T-cellerne udmattes/bremses, når de har været aktive i noget tid. Denne mekanisme kan tumor udnytte til at undvige immunforsvaret.1,7,8,9

Er du patient eller pårørende?

Indsigt er første skridt på vejen mod bekæmpelse af sygdom og alvorlige lidelser. Leder du som patient eller pårørende efter information der kan hjælpe dig igennem et sygdomsforløb, finder du det her.

Gå til siden for patienter og pårørende >

Programmeret celledød 1 (PD-1) er en immuncheckpointreceptor på cytotoksiske T-celler. PD-1-receptoren har to ligander; programmeret celledød ligand 1 (PD-L1) og programmeret celledød ligand 2 (PD-L2).1,2 Opregulering af PD-1-receptoren spiller en afgørende rolle i T-celleudmattelse og er ligeledes en vigtig faktor i at forhindre autoimmunitet under det normale immunrespons.3,4,5

Aktiveret T-celle
Udmattet T celle
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Klik eller træk ovenstående glidebjælke og se, hvordan udtryk af PD-1 kan svække T-cellers funktion.

T-celleudmattelse opstår, når gentagen eksponering for tumorantigen får aktiviteten af PD-1 til at stige støt.6 I takt med at ukontrolleret PD-1-signalering mangedobles, begynder T-cellerne at miste deres responsevne.7 Med tiden bliver de udmattede T-celler stadigt mere ukampdygtige, fordi de mister deres vigtigste funktioner: evnen til at proliferere, bekæmpe tumorceller og sidst men ikke mindst at overleve.7,8,9

Tumorinfiltrerende T-celler i solide tumorer og hæmatologiske maligniteter viser tegn på svækkelse i form af:

  • Opregulering af PD-1 og andre hæmmere af immunfunktionen10
  • Nedsat produktion af cytokiner, som er de cellesignalerende molekyler, der medvirker til at dirigere immunresponset10
  • Forringet evne til at dræbe tumorceller10

PD-1-modulering genopliver udmattede T-celler

Prækliniske studier har vist, at blokering af PD-1 giver nyt liv til svækkede T-celler og genopretter deres cytotoksiske immunfunktion.3 Blokering af PD-1-signalvejen er et væsentligt igangværende forskningsområde, der skal afdække, hvordan denne blokering kan modvirke T-celleudmattelse.

PD-L2-binding til PD-1 medvirker til immunhæmning ved cancer

PD-L1 og PD-L2, som er PD-1’s ligander, udtrykkes på tumorcellers overflade.11 Disse ligander har overlappende funktioner i deres evne til at hæmme T-celleaktivitet.1,2

Eksisterende data tyder på tilstedeværelse af PD-L2 i flere forskellige solide tumorer og hæmatologiske maligniteter, herunder renalcellekarcinom (RCC), melanom, ikke-småcellet lungecancer (NSCLC), øsofageal cancer, pancreascancer, hepatocellulært carcinom og lymfom. Dette indikerer, at PD-L2 spiller en rolle i tumors immunundvigelse.11,12,13,14,15

PD-1 har højere affinitet for PD-L2 end PD-L1

PD-L1’s rolle i tumors undvigelse fra immunsystemet er et område, der fortsat forskes aktivt i. Undersøgelser af PD-1’s interaktion med dets ligander er begyndt at tydeliggøre PD-L2’s rolle.1,2 Når begge ligander er til stede, er PD-L2 og PD-L1 tæt på hinanden, og de to ligander konkurrerer om at binde til PD-1. I denne situation har PD-1 primær affinitet til PD-L2 og danner sandsynligvis et mere stabilt kompleks med PD-1.11,16,17

Dobbelt ligandhæmning betyder mere komplet PD-1-blokering og genopretter T-celleaktivitet mere effektivt

Prækliniske studier antyder, at komplet hæmning af PD-1-signalering via både PD-L1 og PD-L2 er mere effektivt til at modvirke T-celleudmattelse end hæmning via PD-L1 alene.18

Der forskes fortsat i at forstå disse signalveje.

Relateret

Onkologi

CTLA-4 forhindrer langvarigt immunrespons >

CTLA-4 immuncheckpointreceptoren er en naturlig bremse i immunsystemet og udtrykkes på overfladen af T-cellerne i lymfeknuderne.

Onkologi

Andre signalveje for effektor-T-celler >

Der pågår klinisk forskning i andre signalveje for T-celler i effektorfasen. Læs mere om 3 af dem her – LAG-3, CD137 og TIGIT.

Onkologi

SLAMF7 aktiverer innat og adaptiv immunitet >

SLAMF7-signalvejen udtrykkes på overfladen af NK-celler og aktiverer disse. Læs her, hvordan kontinuerlig aktivering af NK-cellerne kan være med til at udvikle vedvarende immunitet.

Inspiration

Uddannelsesvideo

Hvordan virker immuno-onkologi? >

Hør mere om, hvordan I-O virker, og hvordan det stræber efter at genskabe kroppens naturlige evne til at bekæmpe cancer.

ARTIKEL

At styrke immunforsvaret i kampen mod cancer >

Forskning i immuno-onkologi skal forsøge at genskabe kroppens naturlige evne til at bekæmpe cancer.