Onkologi  -   Immunforsvarets potentiale

SLAMF7 aktiverer innat og adaptiv immunitet

SLAMF7 mobiliserer det innate immunsystem via
NK-celler.

Overblik over artiklen:

SLAMF7-signalvejen udtrykkes på overfladen af NK-celler og aktiverer disse. Læs her, hvordan kontinuerlig aktivering af NK-cellerne kan være med til at udvikle vedvarende immunitet.6,7

Er du patient eller pårørende?

Indsigt er første skridt på vejen mod bekæmpelse af sygdom og alvorlige lidelser. Leder du som patient eller pårørende efter information der kan hjælpe dig igennem et sygdomsforløb, finder du det her.

Gå til siden for patienter og pårørende >

SLAMF7 (Signaling Lymphocytic Activation Molecule Family member 7) er en aktiverende receptor. Den udtrykkes på overfladen af så godt som alle NK-celler (Natural Killer cells) og på overfladen af visse immuncelleundergrupper.1 SLAMF7 udtrykkes ikke på normale solide væv eller hæmatopoietiske stamceller.2 Rekruttering af SLAMF7 aktiverer NK-celler, som er immunsystemets hurtigt responderende celler og kroppens første forsvarslinje mod cancer.3,4 NK-celler angriber og dræber målceller, men lader de normale celler være i fred.5

NK-celle-initieret immunrespons opretholdes af T-celler

Kontinuerlig aktivering af NK-celler via signalveje som f.eks. SLAMF7 kan igangsætte udvikling af vedvarende immunitet.6,7

Den nuværende forskning skal give os kendskab til, hvordan aktivering af NK-celler via SLAMF7 påvirker vedvarende immunitet.

Der forskes fortsat i at forstå disse signalveje.

Relateret

Onkologi

Andre signalveje for NK-celler >

Tumorceller kan udnytte forskellige signalveje for at undvige genkendelse af immunsystemet og derved elimination. Læs om KIR og hvilken rolle denne receptor har for NK-cellemedieret immunaktivitet.

Onkologi

Signalveje for non-effektorceller >

Der forskes også i andre signalveje end dem som hører til T-celle effektorfasen. Nogle signalveje hæmmer immunresponset, andre kan nedbryde immuncellernes brændstof. Læs mere her om nogle af disse signalveje - CSF1R, CD73 og IDO.

Onkologi

PD-1-modulering genopliver udmattede T-celler >

PD-1 immuncheckpointreceptoren er en naturlig bremse i immunsystemet og udtrykkes på aktiverede T-celler. T-cellerne udmattes/bremses, når de har været aktive i noget tid. Denne mekanisme kan tumor udnytte til at undvige immunforsvaret.

Inspiration

Talk

Et nærmere kig på signalvejenes mekanisme i modermærkekræft >

Melanomcancerceller er ofte i stand til at undvige...

Uddannelsesvideo

Immunsystemets respons på kræft >

Find ud af, hvordan immunsystemet kan opdage og eliminere cancerceller.