Onkologi   -  Immunforsvarets potentiale

Signalveje for non-effektorceller

CSF1R: Stimulerer immunsuppression i tumors mikromiljø.

Overblik over artiklen:

Der forskes også i andre signalveje end dem som hører til T-celle effektorfasen. Nogle signalveje hæmmer immunresponset, andre kan nedbryde immuncellernes brændstof. Læs mere her om nogle af disse signalveje - CSF1R, CD73 og IDO.

Er du patient eller pårørende?

Indsigt er første skridt på vejen mod bekæmpelse af sygdom og alvorlige lidelser. Leder du som patient eller pårørende efter information der kan hjælpe dig igennem et sygdomsforløb, finder du det her.

Gå til siden for patienter og pårørende >

Kolonistimulerende faktor 1 receptor (CSF1R Colony-Stimulating Factor 1 Receptor) er en receptor på celleoverfladen, som udtrykkes af makrofager og andre celler af myeloid afstamning.1

I tumors mikromiljø ændrer nogle af makrofagerne deres antitumor-aktivitet til protumor-aktivitet.2 De kaldes tumor-associerede makrofager (TAM’er). TAM’er fremmer cancercellernes overlevelse og immunosuppression og understøtter på den måde tumorvækst.2

CSF1, liganden for CSF1R, er en betydningsfuld regulator for makrofagernes differentiering og funktion.3 Hos cancerpatienter er høje CSF1-koncentrationer associeret med en dårlig prognose.3,4 Musemodeller har vist, at tumorceller anvender CSF1 til at stimulere makrofager til TAM udvikling.5

Blokering af CSF1R, hvorved CSF1 fratages dets målreceptor, har i prækliniske studier medført reduceret TAM og forbedret T-cellerespons.6,7

CD73: Skubber immunbalancen mod et mere supprimerende miljø

CD73 er et enzym på celleoverfladen på regulatoriske T-celler (Treg-celler). Her er det et vigtigt checkpoint i omdannelsen af immunaktiverende ATP til immunsupprimerende adenosin.8 Treg-celler virker ved at hæmme immunresponset, og frigivelsen af adenosin hjælper Treg-celler med at lukke ned for immunaktivitet.9,10

Cancer udnytter CD73’s evne til at svække antitumorimmunitet. I lighed med Tregs kan tumorceller udtrykke CD73 og frigive adenosin i tumors mikromiljø.11,12,13 I cellulære studier er adenosin en kraftig hæmmer af antitumorimmunrespons, herunder proliferation og udskillelsen af cytokiner.8

Præklinisk forskning har identificeret tumorafledt CD73 som værende en medvirkende faktor ved immunundvigelse ved cancer. Derudover kan hæmning af CD73-aktivitet stimulere T-celleaktivitet.14

IDO: Nedbryder immuncellernes brændstof

IDO (Indoleamine-2,3-dioxygenase-1) er et intracellulært enzym, som udløser nedbrydning af tryptofan i tumors mikromiljø.15,16 Tryptofan er en aminosyre, der er essentiel for celleoverlevelse.17 Under normale omstændigheder kan IDO’s metabolisme af tryptofan holde T-cellernes immunrespons under kontrol.18

Tumorceller er i stand til at kapre denne immunsupprimerende proces. De har udviklet evnen til at opregulere IDO-aktivitet for at hæmme T-cellernes funktion og sikre, at de selv overlever.19,20 Forhøjet IDO er forbundet med en dårlig prognose ved cancer.21,22

Tumorceller anvender IDO til at inducere immuntolerance ved hjælp af 2 forskellige mekanismer:

  • Direkte ved at forhindre de tumorreaktive T-celler i at få det tryptophan, de behøver for at overleve og fungere18
  • Indirekte ved at udløse udvikling af regulatoriske T-celler (Treg-celler), som har til formål at hæmme immunrespons22,23

I prækliniske studier er det vist, at blokering af IDO kan reducere antallet af Treg-celler og genoprette de cytotoksiske T-cellers funktion.22,24

Relateret

Onkologi

PD-1-modulering genopliver udmattede T-celler >

PD-1 immuncheckpointreceptoren er en naturlig bremse i immunsystemet og udtrykkes på aktiverede T-celler. T-cellerne udmattes/bremses, når de har været aktive i noget tid. Denne mekanisme kan tumor udnytte til at undvige immunforsvaret.

Onkologi

CTLA-4 forhindrer langvarigt immunrespons >

CTLA-4 immuncheckpointreceptoren er en naturlig bremse i immunsystemet og udtrykkes på overfladen af T-cellerne i lymfeknuderne. CTLA-4 er med til at skabe balance i aktiveringen af T-cellerne således at vores immunsystem ikke bliver overaktivt.

Onkologi

Andre signalveje for effektor-T-celler >

Der pågår klinisk forskning i andre signalveje for T-celler i effektorfasen. Læs mere om 3 af dem her – LAG-3, CD137 og TIGIT.

Inspiration

podcast

Bivirkninger i lungerne >

Immuno-onkologi er en vigtig brik i fremtidens kræftbehandling. Det er der bred enighed om blandt førende forskere.

Uddannelsesvideo

Immunsystemets signalveje >

Se, hvordan aktiverende og inhibitoriske signalveje arbejder sammen om at regulere immunresponset.