Onkologi  -   Immunforsvarets potentiale

Andre signalveje for effektor-T-celler

Andre signalveje for effektor-T-celler

LAG-3: Indgår i både svækkelse og hæmning af T-celler

Overblik over artiklen:

Der pågår klinisk forskning i andre signalveje for T-celler i effektorfasen. Læs mere om 3 af dem her – LAG-3, CD137 og TIGIT.

Er du patient eller pårørende?

Indsigt er første skridt på vejen mod bekæmpelse af sygdom og alvorlige lidelser. Leder du som patient eller pårørende efter information der kan hjælpe dig igennem et sygdomsforløb, finder du det her.

Gå til siden for patienter og pårørende >

Lymfocyt-aktiveringsgen 3 (LAG-3) er et immuncheckpoint, som udtrykkes på overfladen af både aktiverede cytotoksiske T-celler og regulatoriske T-celler (Treg-celler).1,2 LAG-3 binder til antigen-MHC komplekset, der præsenterer antigener for T-celler til genkendelse. LAG-3 kan regulere T-celleproliferation og dannelse af vedvarende hukommelses-T-celler negativt.3

I lighed med PD-1 kan gentagen eksponering for tumorantigener forårsage en kontinuerlig stigning i LAG-3’s tilstedeværelse og aktivitet. De vedholdende signaler betyder, at T-cellerne udmattes, og deres evne til at dræbe tumorceller ødelægges langsomt.4,5 Prækliniske studier har vist, at inaktivering af LAG-3 betyder, at T-cellerne kan genvinde deres cytotoksiske funktion.6

Treg-celler kan supprimere et immunrespons i immunforsvaret og udløses af LAG-3. Treg-celler, der udtrykker LAG-3, samles ved tumor og udviser potent suppression af cytotoksiske T-celler.1,7

CD137: Forstærker det innate og adaptive immunrespons

CD137, eller 4-1BB, er en aktiverende receptor. Den forekommer på både NK-celler (Natural Killer cells) og T-celler og kan derfor udløse både det innate og det adaptive immun- respons.8,9 Når disse celler er blevet aktiveret via eksponering for tumorantigen, stimuleres de af CD137-signaler til at proliferere og generere antitumoraktivitet.8,9 I dyremodeller spiller CD137 også en afgørende rolle i T-cellers udvikling af immunhukommelse og varigt immunrespons.10

Prækliniske data tyder på, at aktivering af CD137-signalering kan stimulere aktiviteten af både cytotoksiske T-celler og NK-celler og generere et vedvarende hukommelsesrespons.11,12

TIGIT: Overvinder cytotoksisk T-cellefunktion og proliferation

T-celle immunoglobulin og ITIM-domæne (TIGIT) (ITIM Immunoreceptor tyrosine-based inhibitory motif) er en immuncheckpointreceptor udtrykt på overfladen af cytotoksiske-, hukommelses- og regulatoriske T-celler (Treg-celler) samt NK-celler (Natural Killer cells).14,15 TIGIT har 2 ligander: CD155 (PVR) og CD112 (Nectin2).14,15 På cytotoksiske T-celler og NK-celler interagerer TIGIT med begge ligander og supprimerer derved immunaktivering.14,15 Når TIGIT udtrykkes på Treg-celler, kan denne interaktion imidlertid forstærke evnen til at supprimere immunresponset.16

I det normale immunsystem udlignes TIGIT’s supprimerende virkning af den immunaktiverende receptor CD226 (også kaldet DNAM1). DNAM1 udtrykkes ligeledes på cytotoksiske T-celler og NK-celler og konkurrerer med TIGIT om at binde til CD155 og CD112.17,18 TIGIT’s inhibitoriske signal overvinder DNAM1’s evne til at stimulere T-celleaktivering.

Tumorceller udnytter dominansen af den inhibitoriske TIGIT-signalvej til at undvige immun-medieret elimination. Ved cancer associeres en øget tilstedeværelse af TIGIT og dens ligander med hæmmet DNAM1-signalering og tiltagende tab af T-cellefunktion via en proces, der kaldes T-celleudmattelse.19,20,21

Prækliniske studier har vist, at hæmning af TIGIT-signalering medfører øget proliferation og funktion af cytotoksiske T-celler.20,22

Der forskes fortsat i at forstå disse signalveje.

Relateret

Onkologi

SLAMF7 aktiverer innat og adaptiv immunitet >

SLAMF7-signalvejen udtrykkes på overfladen af NK-celler og aktiverer disse. Læs her, hvordan kontinuerlig aktivering af NK-cellerne kan være med til at udvikle vedvarende immunitet.

Onkologi

Andre signalveje for NK-celler >

Tumorceller kan udnytte forskellige signalveje for at undvige genkendelse af immunsystemet og derved elimination. Læs om KIR og hvilken rolle denne receptor har for NK-cellemedieret immunaktivitet.

Onkologi

Signalveje for non-effektorceller >

Der forskes også i andre signalveje end dem som hører til T-celle effektorfasen. Nogle signalveje hæmmer immunresponset, andre kan nedbryde immuncellernes brændstof. Læs mere her om nogle af disse signalveje - CSF1R, CD73 og IDO.

Inspiration

Uddannelsesvideo

Immunsystemets signalveje >

Se, hvordan aktiverende og inhibitoriske signalveje arbejder sammen om at regulere immunresponset.

podcast

En introduktion til immuno-onkologi >

Henrik Schmidt giver os i dette første modul en generel introduktion til immuno-onkologien.