Onkologi  -  Immunforsvarets potentiale

At styrke immunforsvaret i kampen mod cancer

Forskning i immuno-onkologi skal forsøge at genskabe kroppens naturlige evne til at bekæmpe cancer.

Er du patient eller pårørende?

Indsigt er første skridt på vejen mod bekæmpelse af sygdom og alvorlige lidelser. Leder du som patient eller pårørende efter information der kan hjælpe dig igennem et sygdomsforløb, finder du det her.

Gå til siden for patienter og pårørende >

Immunsystemet anvender et netværk af signalveje til at genkende og eliminere tumorceller.1,2 Tumorer anvender forskellige mekanismer på samme tid for at undgå at blive genkendt og for at kunne vokse i det komplekse netværk.3,4

Bristol Myers Squibb’s forskning inden for immuno-onkologi fokuserer netop på disse signalveje, enten enkeltvis eller sammen. Det i håb om at få kendskab til, hvordan immunveje kan moduleres, så kroppens naturlige evne til at bekæmpe cancer genetableres.

Uddannelsesvideo

Immunsystemets respons på kræft >

Se hvordan immunsystemet kan genkende og ødelægge cancerceller.

Læs mere om de forskellige signalveje

Onkologi

PD-1-modulering genopliver udmattede T-celler >

PD-1 immuncheckpointreceptoren er en naturlig bremse i immunsystemet og udtrykkes på aktiverede T-celler. T-cellerne udmattes/bremses, når de har været aktive i noget tid. Denne mekanisme kan tumor udnytte til at undvige immunforsvaret.

Onkologi

CTLA-4 forhindrer langvarigt immunrespons >

CTLA-4 immuncheckpointreceptoren er en naturlig bremse i immunsystemet og udtrykkes på overfladen af T-cellerne i lymfeknuderne. CTLA-4 er med til at skabe balance i aktiveringen af T-cellerne således at vores immunsystem ikke bliver overaktivt.

Onkologi

Andre signalveje for effektor-T-celler >

Der pågår klinisk forskning i andre signalveje for T-celler i effektorfasen. Læs mere om 3 af dem her – LAG-3, CD137 og TIGIT.

Onkologi

SLAMF7 aktiverer innat og adaptiv immunitet >

SLAMF7-signalvejen udtrykkes på overfladen af NK-celler og aktiverer disse. Læs her, hvordan kontinuerlig aktivering af NK-cellerne kan være med til at udvikle vedvarende immunitet.

Onkologi

Andre signalveje for NK-celler >

Tumorceller kan udnytte forskellige signalveje for at undvige genkendelse af immunsystemet og derved elimination. Læs om KIR og hvilken rolle denne receptor har for NK-cellemedieret immunaktivitet.

Onkologi

Signalveje for non-effektorceller >

Der forskes også i andre signalveje end dem som hører til T-celle effektorfasen. Nogle signalveje hæmmer immunresponset, andre kan nedbryde immuncellernes brændstof. Læs mere her om nogle af disse signalveje - CSF1R, CD73 og IDO.

Inspiration

Talk

Immunsystemet og hjernetumorer >

En bedre og bedre forståelse af hjernecancer har ændret måden, vi ser på interaktionen mellem...

Uddannelsesvideo

Hvordan virker immuno-onkologi? >

Hør mere om, hvordan I-O virker, og hvordan det stræber efter at genskabe kroppens naturlige evne til at bekæmpe cancer.