Onkologi  -  Kliniske forventninger i immuno-onkologi

Potentialet for forskning i immuno-onkologi

Omfanget af evidens for et immunrespons mod cancer.

Overblik over artiklen:

Et stigende antal forskningsresultater peger i retning af, at immunsystemet spiller en rolle i bekæmpelse af kræft. Læs her om hvordan cancerceller kan genkendes og elimeres af immunsystemet.1,2

Er du patient eller pårørende?

Indsigt er første skridt på vejen mod bekæmpelse af sygdom og alvorlige lidelser. Leder du som patient eller pårørende efter information der kan hjælpe dig igennem et sygdomsforløb, finder du det her.

Gå til siden for patienter og pårørende >

Både solide tumorer og hæmatologiske maligniteter er i stand til at inducere et immunrespons, som kan regulere deres initiale vækst. Denne evne er kendt som tumorimmunogenicitet.1,2

Man har tilstrækkelig evidens for kroppens evne til at genkende og angribe cancer via immuncellers præsentation, infiltration og elimination.

Præsentation

Traditionelt set defineres immunogene tumorer, herunder melanom og ikke-småcellet lungecancer (NSCLC), ud fra en høj forekomst af mutationer.3 Disse mutationer danner tumorantigener, som genkendes af immunsystemet, hvilket aktiverer et antitumorimmunrespons.4

Infiltration

Tumorinfiltrerende immunceller er til stede i tumors mikromiljø.5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17 Deres tilstedeværelse viser deres evne til at identificere og migrere til tumorceller.18

Elimination

Tidligt i deres udvikling kan nogle tumorer udvise tegn på spontan regression. Det tyder på, at immunsystemet er i stand til at genkende og dræbe nogle tumorceller.19

Det understøtter endvidere konceptet, at kroppens eget immunsystem har evnen til at inducere et antitumorrespons mod cancer.20 Der forskes i øjeblikket aktivt i at målrette immunsystemets signalveje til at hjælpe med at eliminere tumorceller.

Relateret

Onkologi

Et mere markant og vedvarende immunrespons mod cancer >

I takt med at der elimineres tumorceller og antigener frigives fra de døde tumorceller, vil flere T-celler aktiveres og antitumorimmunresponset øges over tid. Læs her om den længerevarende immunrespons mod cancer.

Onkologi

Pseudoprogression og immuno-onkologi >

Når tumoren infiltreres af flere immunceller, som følge af et aktiveret immunforsvar, kan tumor synes at vokse i størrelse. Læs her om hvilke faktorer der kan være med til at afsløre om der er tale om en pseudoprogression eller en reel progression af sygdom.

Onkologi

Endepunkter i I-O forskning >

Immunterapi forskningen har åbnet op for nye måder at vurdere klinisk effekt på. Samlet overlevelse (OS) er så vidt muligt den højeste standard til vurdering af effekt. Ved anvendelse af flere effektmål kan man bedre beskrive den fulde gevinst ved en given behandling. Læs her om de forskellige effektmål der kan bruges.

Inspiration

Talk

Immuno-onkologi i spredt modermærkekræft >

Metastatisk melanom er en immunogen cancerform og associeres ofte med at forårsage...

PODCAST

Bivirkninger i leveren >

Det er 3 år siden, at Ane Teisner for første gang blev involveret i behandlingen af leverskader på baggrund af immuno-onkologi. Hør hendes erfaringer siden da.