Onkologi  -  Kliniske forventninger i immuno-onkologi

Et mere markant og vedvarende immunrespons mod cancer

Overblik over artiklen:

I takt med at der elimineres tumorceller og antigener frigives fra de døde tumorceller, vil flere T-celler aktiveres og antitumorimmunresponset øges over tid. Læs her om det længerevarende immunrespons mod cancer.2

Er du patient eller pårørende?

Indsigt er første skridt på vejen mod bekæmpelse af sygdom og alvorlige lidelser. Leder du som patient eller pårørende efter information der kan hjælpe dig igennem et sygdomsforløb, finder du det her.

Gå til siden for patienter og pårørende >

Immunresponset udvikles og udbredes over tid ved kontinuerligt at genkende og huske tumorantigener.1

Virkningen af immunaktivering er ikke statisk; i stedet forbedres og styrkes den over tid.2 Frigivelsen af nye antigener efter tumorcelledød styrker processen, fordi nye tumor-specifikke T-celler løbende rekrutteres til at dræbe tumorceller.1,2,3,4 I takt med at processen gentages, udvides antitumorresponset fortsat.2

Samtidig med at immunresponset forsætter med at udvikles, vil nogle af de cytotoksiske T-celler modnes til hukommelses-T-celler og give vedvarende immunbeskyttelse, selvom den oprindelige stimulus ikke længere er til stede.5,6

Relateret

Onkologi

Pseudoprogression og immuno-onkologi >

Når tumoren infiltreres af flere immunceller, som følge af et aktiveret immunforsvar, kan tumor synes at vokse i størrelse. Læs her om hvilke faktorer der kan være med til at afsløre om der er tale om en pseudoprogression eller en reel progression af sygdom.

Onkologi

Endepunkter i I-O forskning >

Immunterapi forskningen har åbnet op for nye måder at måle klinisk effekt på. Samlet overlevelse (OS) er så vidt muligt den højeste standard til vurdering af effekt. Ved anvendelse af flere effektmål kan man bedre beskrive den fulde gevinst ved en given behandling. Læs mere her om de forskellige effektmål der bruges i kliniske studier.

Onkologi

Immunmedierede bivirkninger >

Immunmedierede bivirkninger opstår når immunforsvaret angriber de raske celler eller væv. Når man behandler med checkpoint hæmmere begrænses den naturlige justering af immunforsvaret.

Inspiration

Uddannelsesvideo

Immunsystemets signalveje >

Se, hvordan aktiverende og inhibitoriske signalveje arbejder sammen om at regulere immunresponset.

Talk

Immun aktivitet i lungerne >

Ved hver eneste åndedrag kommer vores lunger i kontakt med omverdenen og med alle de patogener, den indeholder. Som...