Onkologi  -  Immunforsvarets potentiale

Immunsystemets signalveje kan sammen styrke responset

Signalveje arbejder sammen om at styrke
immunresponset.

Overblik over artiklen:

Immunsystemet arbejder sammen i en kompleks verden af signalveje som såvel hæmmer som forstærker aktiviteten. Læs her om hvorledes hæmning af flere signalveje samtidigt muligvis kan skabe større immunaktivitet sammenlignet med aktivering af enkelte signalveje.24,25,26,27

Er du patient eller pårørende?

Indsigt er første skridt på vejen mod bekæmpelse af sygdom og alvorlige lidelser. Leder du som patient eller pårørende efter information der kan hjælpe dig igennem et sygdomsforløb, finder du det her.

Gå til siden for patienter og pårørende >

Immunbalancen opretholdes via en kombination af aktiverende og inhibitoriske signalveje.1,2 Inhibitoriske signalveje virker som en sikkerhedsknap, som hurtigt kan slukke for et immunrespons.3,4 Hæmning via disse signalveje kan derfor begrænse virkningen af aktiverende signaler.5

Immunsystemets signalveje arbejder sammen om at regulere de 3 vigtigste faser af et immunrespons: præsentation, infiltration og elimination.

Når først et immunrespons er indledt, kan hver enkelt fase enten forstærke eller begrænse aktiviteten i de efterfølgende faser. Hæmning af antigenpræsentation begrænser antallet af aktiverede cytotoksiske T-celler, der skal infiltrere tumor og dræbe tumorcellerne.6 Denne hæmning kan blive gjort vedvarende af de inhibitoriske signaler, der træder i kraft i tumorcellernes eliminationsfase.7,8 Omvendt kan de aktiveringsveje, som fremmer antigenpræsentation og immuncelleinfiltration, forstærke elimination af tumorceller.9

Aktiverende og hæmmende signalveje kombineres for at opretholde immunbalancen

Særlige aktiverende og inhibitoriske receptorer er til stede i alle faser af immunresponset. Da disse faser er gennemgående forskellige, kan en signalvej, der regulerer antigenpræsentation, have en anderledes funktion end én, der modulerer tumorcelleelimination.3,4,7

Tumorer er i stand til at undvige immunresponset ved at forstærke inhibitoriske signalveje eller supprimere aktiverende signalveje.10,11,12 Måden, hvorpå aktiverende og inhibitoriske signalveje fungerer sammen, afgør, om immunresponset opretholdes eller svækkes. Aktiverende signalveje er i stand til at samarbejde, så aktiviteten af T- eller NK-celler forstærkes synergistisk eller additivt.13,14 Tilstedeværelsen af flere inhibitoriske signalveje, herunder immuncheckpointveje, kan derimod øge tumorcellernes mulighed for at undvige immunresponset.15 Det betyder, at virkningen af aktiverende signaler svækkes, når disse signalveje hæmmes.5

Når både inhibitoriske og aktiverende signaler er til stede, afhænger evnen til at forstærke effektorcellernes aktivitet af, hvor omfangsrig og kraftig en hæmning, der sker.5

Inhibitoriske signalveje kan virke enten på effektorceller eller non-effektorceller, når immunresponset skal reguleres. Signalveje, der virker på effektorceller, kan direkte modulere antitumor-aktivitet.3,4,9,16 De signalveje, der virker på non-effektorceller, herunder regulatoriske T-celler, tumorassocierede makrofager og myeloid-afledte suppressorceller, fremmer væksten af cancerceller, fordi de hæmmer effektorcelle-aktivitet.6,17,18,19,20,21,22

Kombineret modulering af forskellige signalveje kan forstærke immunresponset

Prækliniske data tyder på, at modulering af to signalveje mere effektivt aktiverer immunaktivitet sammenlignet med aktivering af kun en enkelt signalvej.24,25,26,27

Hos Bristol-Myers Squibb vil vi gerne gennem vores forskning fremme forståelsen af, hvordan immunsystemets signalveje interagerer, og identificere kombinationsstrategier, der kan aktivere et effektivt immunrespons.

Relateret

Onkologi

Immunsystemet og Kræft >

Læs hvordan immunsystemet genkender tumorceller og hvilke processer der igangsættes i henholdsvis det innate og det adaptive immunsystem når tumorceller skal elimineres.

Onkologi

Tumorceller kan undvige og hæmme immunaktivitet >

Læs, hvad der kendetegner ikke-inflammerede tumorer og inflammerede tumorer og hvilken forskel disse kendetegn gør for kroppens mulighed for at igangsætte et immunrespons.

Onkologi

At styrke immunforsvaret i kampen mod cancer >

Forskning i immuno-onkologi skal forsøge at genskabe kroppens naturlige evne til at bekæmpe cancer.

Inspiration

podcast

En introduktion til immuno-onkologi >

Henrik Schmidt giver os i dette første modul en generel introduktion til immuno-onkologien.

Uddannelsesvideo

Hvordan virker immuno-onkologi? >

Hør mere om, hvordan I-O virker, og hvordan det stræber efter at genskabe kroppens naturlige evne til at bekæmpe cancer.