Onkologi  -  Immunsystemets biomarkører

Forskning i biomarkører og immuno-onkologi

IO relaterede biomarkører som indikatorer for
immunaktivitet.

Overblik over artiklen:

Biomarkører på henholdsvis tumorceller og immunceller kan sige noget om den aktivitet der foregår i tumormikromiljøet mellem immunsystemet og tumor. Læs her om IO relaterede biomarkører.1

Er du patient eller pårørende?

Indsigt er første skridt på vejen mod bekæmpelse af sygdom og alvorlige lidelser. Leder du som patient eller pårørende efter information der kan hjælpe dig igennem et sygdomsforløb, finder du det her.

Gå til siden for patienter og pårørende >

Interaktioner mellem immunceller og tumorceller er med til at forme tumors mikromiljø.1 I mikromiljøet forsøger immunsystemet at opdage og dræbe tumorceller, mens tumoren forsøger at undvige immunresponset for at kunne fortsætte med at vokse. Forskning i IO relaterede biomarkører har til formål at karakterisere interaktion mellem immunsystemet og cancer.2 Samspillet mellem disse faktorer er afgørende for balancen mellem immunaktivering og immunsupprimering.3,4

IO relaterede biomarkører er en unik klasse af biomarkører

IO relaterede biomarkører er parametre for aktivitet i tumors mikromiljø og adskiller sig dermed fra traditionelle biomarkører for genmutation.

Traditionelle biomarkører for genmutation har binære udtryksmønstre. De er enten til stede eller ikke til stede.5,6 BRAF og EGFR er eksempler på biomarkører for genmutation.7,8,9

IO relaterede biomarkører omfatter derimod overfladeproteiner på celler, udskilte proteiner eller peptider og tumorinfiltrerende immunceller.2 PD-L1 er den af immunsystemets biomarkører, der til dato er forsket mest i.10

Der forskes i øjeblikket i nogle af de særlige funktioner ved PD-L1-udtrykket for at vurdere PD-L1’s anvendelse som IO relateret biomarkør:

  • PD-L1 er et protein og en kontinuær biomarkør.
    • PD-L1-udtrykket vurderes ved immunhistokemisk test (IHC)10
    • Der findes flere forskellige IHC assays til måling af PD-L1
  • Niveau af PD-L1 udtrykkelse kan variere både inden for og mellem hver enkelt tumortype og histologi.11,12,13,14 Den kan også ændre sig i forhold til behandlingslinje og celletype.10,15,16 For eksempel er PD-L1 fundet på både tumorceller og immunceller.15
  • Den kliniske relevans af PD-L1 som biomarkør kan variere alt efter tumortype og histologi17
    • Hvilket procentuelt skæringspunkt, der er valgt for definitionen af et høj PD-L1-udtryk, kan være forskellig afhængigt af tumortype17

Flere biomarkører giver et mere realistisk billede af tumors mikromiljø

Disse fund tyder på, at IO relaterede biomarkører -i lighed med det immunrespons, de relaterer til - er forskelligartede og inducerbare. Adskillige faktorer er aktive på samme tid i tumors mikromiljø.4 Tilstedeværelse eller fravær af en enkelt biomarkør, som f.eks. PD-L1, kan ikke give en præcis angivelse af immunstatus.9 Ved at vurdere en kombination af flere biomarkører på samme tid formodes der at kunne opnås en mere præcis og fyldestgørende evaluering.

Relateret

Onkologi

Forskning i immunsystemets biomarkører>

PD-L1 er ikke den eneste biomarkør der har forskernes bevågenhed. Få her et overblik her over de områder inden for biomarkører der forskes i.

Onkologi

Et mere markant og vedvarende immunrespons mod cancer >

I takt med at der elimineres tumorceller og antigener frigives fra de døde tumorceller, vil flere T-celler aktiveres og antitumorimmunresponset øges over tid. Læs her om den længerevarende immunrespons mod cancer.

Onkologi

Pseudoprogression og immuno-onkologi >

Når tumoren infiltreres af flere immunceller, som følge af et aktiveret immunforsvar, kan tumor synes at vokse i størrelse. Læs her om hvilke faktorer der kan være med til at afsløre om der er tale om en pseudoprogression eller en reel progression af sygdom.

Inspiration

Uddannelsesvideo

Immunsystemets signalveje >

Se, hvordan aktiverende og inhibitoriske signalveje arbejder sammen om at regulere immunresponset.

Talk

Kræft og immunsystemet >

Igangværende forskning viser, at immunsystemet angriber cancerceller på næsten samme måde...