Onkologi  -  Immunforsvarets potentiale

Tumorceller kan undvige og hæmme immunaktivitet

Overblik over artiklen:

Læs, hvad der kendetegner ikke-inflammerede tumorer og inflammerede tumorer og hvilken forskel disse kendetegn gør for kroppens mulighed for at igangsætte et immunrespons.1

Er du patient eller pårørende?

Indsigt er første skridt på vejen mod bekæmpelse af sygdom og alvorlige lidelser. Leder du som patient eller pårørende efter information der kan hjælpe dig igennem et sygdomsforløb, finder du det her.

Gå til siden for patienter og pårørende >

For at overleve og vokse udvikler tumorceller sig, så de kan undslippe antitumorimmunresponset. De forsøger at undvige eller hæmme kroppens naturlige evne til at bekæmpe cancer. De forskellige tumortyper anvender forskellige strategier, når de skal undvige immunsystemet; succesen af disse strategier afgør, om immuncellerne kan reagere mod tumor.1 Afhængig af graden af immuncelleinfiltration defineres tumor som enten inflammeret eller ikke-inflammeret.1

Ikke-inflammerede tumorer er kendetegnet ved, at der kun er meget få immunceller i tumors mikromiljø, især cytotoksiske T-celler.1,2 Ikke-inflammerede tumorer kan have en nedsat evne til at præsentere tumorantigener for T-celler samt at dirigere tumor-specifikke T-celler til tumor.3 Disse tumorer kan mangle udtryk af vigtige signalstoffer kaldet kemokiner, som rekrutterer immunceller til tumorer og er i mindre grad i stand til at sikre tumorspecifik T-celle-infiltration.2 Tilsammen kan disse faktorer begrænse aktivering af cytotoksiske T-celler såvel som migrering til tumor, hvilket i sidste ende forhindrer tumorcelle-elimination. Når der kun er få immunceller til stede, og der ikke er behov for at undvige elimination, er tumorcellens udtryk af inhibitoriske proteiner lav.4,5

Inflammerede tumorer er kendetegnet ved tilstedeværelsen af immunceller.1,2 Der bliver stadig større evidens for, at der findes et T-celle-inflammeret tumormikromiljø ved en stor del af fremskredne solide tumorer.6 Disse cancertyper har en stor mutationsbyrde og danner et stort antal tumorantigener, som faciliterer rekruttering af diverse cytotoksiske T-celler.1,7,8 I modsætning til ikke-inflammerede tumorer er antigen-præsentation og T-celleaktivering aktive processer i inflammerede tumorer.9 Udtryk af kemokiner giver aktiverede cytotoksiske T-celler mulighed for infiltration af tumor.2,10,11 For at undgå at tumorceller opdages og elimineres af disse immuneffektorceller, kan de øge deres udtryk af inhibitoriske proteiner.5,12 En af de mekanismer, de anvender, eropregulering af faktorer, som f.eks. gruppen af bromodomæne og ekstraterminale (BET) proteiner, der regulerer udtrykket af inhibitoriske proteiner.13,14,15 Disse inhibitoriske mekanismer kan forhindre cytotoksiske T-celler i at eliminere tumorceller - og på den måde kan tumorceller og immunceller sameksistere i tumors mikromiljø.5,9

Kan man gøre tumorer mere følsomme over for immunangreb?

Reetablering af de grundlæggende faser, som er svækkede i ikke-inflammerede tumorer - præsentation, infiltration og elimination - er hovedstrategien i videreudviklingen af immuno-onkologiens store potentiale. Fokus for den nuværende forskning er at fremme inflammation i tumor for derved at øge tumors følsomhed over for antitumorimmunitet.

Tumorantigener er nødvendige for aktivering af et adaptivt antitumorimmunrespons. Foruden muterede proteiner specifikke for tumorceller kan proteiner, som f.eks. Fucosyl-GM1, der udtrykkes i udtalt grad på tumorceller, også fungere som tumorantigener og aktivere cytotoksiske T-celler.16,17 Prækliniske data indikerer, at initiering af tumorcelledød for at stimulere frigivelse af tumorantigener kan medvirke til at aktivere et immunrespons.18

Ikke-inflammerede tumorer kan ligeledes have lav eller ingen udtryk af kemokiner.2 Uden kemokiner er rekrutteringen af T-celler svækket.2 Prækliniske data tyder på, at stimulering af kemokindannelse kan bidrage til at genetablere cytotoksisk T-cellemigration.19,20

Relateret

Onkologi

At styrke immunforsvaret i kampen mod cancer >

Forskning i immuno-onkologi skal forsøge at genskabe kroppens naturlige evne til at bekæmpe cancer.

Onkologi

PD-1-modulering genopliver udmattede T-celler >

PD-1 immuncheckpointreceptoren er en naturlig bremse i immunsystemet og udtrykkes på aktiverede T-celler. T-cellerne udmattes/bremses, når de har været aktive i noget tid. Denne mekanisme kan tumor udnytte til at undvige immunforsvaret.

Onkologi

Immunsystemet og Kræft >

Læs hvordan immunsystemet genkender tumorceller og hvilke processer der igangsættes i henholdsvis det innate og det adaptive immunsystem når tumorceller skal elimineres.

Inspiration

Talk

Signalvejenes mekanisme i nyrekræft >

Ved nyrecancer kan tumor hæmme immunresponset via flere forskellige mekanismer...

podcast

Bivirkninger i hypofysen >

I denne podcast taler vi nærmere om endokrinologiske bivirkninger, altså bivirkninger i de hormonelle systemer, ved anvendelse af immunterapi.