Onkologi  -  Vigtige principper i immunologien

Innat immunitet: Non-specifikt forsvar

Det innate immunrespons er hurtigt og
antigen-uafhængigt.

Overblik over artiklen:

Det innate immunforsvar er vores medfødte immunforsvar. Det er første forsvarslinje i immunsystemet og består af en rækkke fysiske barrierer, celler og signalstoffer (molekyler). Læs her om det innate immunrespons.7

Er du patient eller pårørende?

Indsigt er første skridt på vejen mod bekæmpelse af sygdom og alvorlige lidelser. Leder du som patient eller pårørende efter information der kan hjælpe dig igennem et sygdomsforløb, finder du det her.

Gå til siden for patienter og pårørende >

Innat immunitet, kroppens første forsvarslinje, er non-specifikt og aktiveres uafhængigt af antigener, hvilket muliggør hurtig identifikation og elimination af fremmede trusler.1 Adskillige celletyper er involveret i det innate immunrespons, bl.a. makrofager, neutrofiler, dendritceller, mastceller, basofile celler, eosinofile celler, NK-celler (Natural Killer cells).1 NK-cellerne, som er de primære effektorceller i det innate immunrespons, afpatruljerer konstant kroppen for at finde og angribe abnorme celler.1,2,3 NK-celler er ikke afhængige af antigener for at kunne genkende non-self indtrængende fremmedlegemer.1 I stedet udtrykker de receptorer, der kan interagere med aktiverende og inhibitoriske signaler fra normale og abnorme celler. Det er balancen mellem disse signaler, der bestemmer NK-cellernes adfærd.4 Ved at binde til inhibitoriske receptirer på NK-cellerne, kan normale celler beskytte sig mod immunangreb.5 I modsætning hertil udtrykker tumorceller ligander, som ikke er typiske for normale celler.2,6 Dette kan lede til NK-celle drab.5,7

NK-celler er en del af den første forsvarslinje mod cancer

Relateret

Onkologi

Adaptiv immunitet: Specifikt forsvar >

Det adaptive immunforsvar er vores erhvervede immunforsvar. Det aktiveres ikke øjeblikkeligt men er afhængigt af tilstedeværelsen af antigener. Læs her om det adaptive immunrespons.

Onkologi

Immunaktivering: Genkendelse af trusler >

Immunsystemet lærer at skelne kroppens egne celler ('self') fra det fremmede ('non-self'). Nedenfor beskrives, hvordan T-cellerne benytter særlige vævstypemolekyler i denne proces.

Onkologi

Immunsystemet og Kræft >

Læs, hvordan immunsystemet kan genkende tumorceller og hvilke processer der efterfølgende kan igangsættes i henholdsvis det innate og det adaptive immunsystem, når tumorceller elimineres.

Inspiration

Talk

Et nærmere kig på signalvejenes mekanisme i modermærkekræft >

Melanomcancerceller er ofte i stand til at undvige...

Uddannelsesvideo

Immunsystemets respons på kræft >

Find ud af, hvordan immunsystemet kan opdage og eliminere cancerceller.