Onkologi   -  Immunforsvarets potentiale

Andre signalveje for NK-celler

KIR: Regulerer immunforsvarets initiale respons.

Overblik over artiklen:

Tumorceller kan udnytte forskellige signalveje for at undvige genkendelse af immunsystemet og derved elimination. Læs om KIR og hvilken rolle denne receptor har for NK-cellemedieret immunaktivitet.1,6,7

Er du patient eller pårørende?

Indsigt er første skridt på vejen mod bekæmpelse af sygdom og alvorlige lidelser. Leder du som patient eller pårørende efter information der kan hjælpe dig igennem et sygdomsforløb, finder du det her.

Gå til siden for patienter og pårørende >

KIR (Killer cell Immunoglobulin-like Receptors) udtrykkes på overfladen af NK-celler (Natural Killer cells) og er hovedregulator for deres cytotoksiske aktivitet.1 Data tyder på, at KIR også udtrykkes på cytotoksiske T-celler.2

Inhibitoriske KIR er immuncheckpoint-receptorer, der forhindrer NK-celler i at dræbe normale celler. Næsten alle normale celler udtrykker ligander for inhibitorisk KIR.1 Når ligander på normale celler kobler sig til inhibitorisk KIR på NK-cellen, vil NK genkende cellen som en normal celle og vil derfor ikke dræbe den.1

Tumorceller underminerer denne proces for at undvige NK-cellemedieret genkendelse og elimination. Tumorceller opregulerer ligander for inhibitorisk KIR og kan derved give sig ud for at være normale celler og undgå at blive opdaget af NK-cellerne.3

Prækliniske studier har imidlertid vist, at blokering af inhibitorisk KIR medvirker til at genoprette NK-cellemedieret immunaktivitet.4,5

Der forskes fortsat i at forstå disse signalveje.

Relateret

Onkologi

Signalveje for non-effektorceller >

Der forskes også i andre signalveje end dem som hører til T-celle effektorfasen. Nogle signalveje hæmmer immunresponset, andre kan nedbryde immuncellernes brændstof. Læs mere her om nogle af disse signalveje - CSF1R, CD73 og IDO.

Onkologi

PD-1-modulering genopliver udmattede T-celler >

PD-1 immuncheckpointreceptoren er en naturlig bremse i immunsystemet og udtrykkes på aktiverede T-celler. T-cellerne udmattes/bremses, når de har været aktive i noget tid. Denne mekanisme kan tumor udnytte til at undvige immunforsvaret.

Onkologi

CTLA-4 forhindrer langvarigt immunrespons >

CTLA-4 immuncheckpointreceptoren er en naturlig bremse i immunsystemet og udtrykkes på overfladen af T-cellerne i lymfeknuderne. CTLA-4 er med til at skabe balance i aktiveringen af T-cellerne således at vores immunsystem ikke bliver overaktivt.

Inspiration

Talk

Signalvejenes mekanisme i nyrekræft >

Ved nyrecancer kan tumor hæmme immunresponset via flere forskellige mekanismer...

ARTIKEL

At styrke immunforsvaret i kampen mod cancer >

Forskning i immuno-onkologi skal forsøge at genskabe kroppens naturlige evne til at bekæmpe cancer.