Onkologi  -   Immunforsvarets potentiale

CTLA-4 forhindrer langvarigt immunrespons

CTLA-4 forhindrer T-celleaktivering.

Overblik over artiklen:

CTLA-4 immuncheckpointreceptoren er en naturlig bremse i immunsystemet og udtrykkes på overfladen af T-cellerne i lymfeknuderne. CTLA-4 er med til at skabe balance i aktiveringen af T-cellerne således at vores immunsystem ikke bliver overaktivt.18,19

Er du patient eller pårørende?

Indsigt er første skridt på vejen mod bekæmpelse af sygdom og alvorlige lidelser. Leder du som patient eller pårørende efter information der kan hjælpe dig igennem et sygdomsforløb, finder du det her.

Gå til siden for patienter og pårørende >

Cytotokisisk T-Lymfocyt-associeret-Antigen-4 (CTLA-4) er en immuncheckpointreceptor, der udtrykkes på overfladen af T-celler. Den er en af de checkpointveje, der er forsket mest i.1,2 I det normale immunrespons vil eksponering for antigener igangsætte T-cellernes aktiveringsproces.3 Antigenpræsentation alene er imidlertid ikke tilstrækkeligt til at fremkalde et immunrespons.4 Et yderligere signal sikrer, at aktiveringen enten fortsætter eller afbryder processen.5,6 CD28-receptoren indleder et immunrespons.5 CTLA-4 konkurrerer med CD28 og forhindrer aktivering for at bevare balancen, når immunsystemet er overaktivt.6,7 CTLA-4 findes også på regulatoriske T-celler (Treg-celler). Her spiller den en afgørende rolle i suppression af T-celleaktivitet.8

Tumorceller anvender CTLA-4-signalvejen til at supprimere initiering af det normale immunrespons, hvilket resulterer i nedsat T-celleaktivering og nedsat evne til at proliferere til hukommelses-T-celler.9,10

Langvarig immunitet svækkes af mekanismer som CTLA-4

Med en næsten uendelig levetid sørger hukommelses-T-celler for langvarig immunitet.11 Efter at have været eksponeret for tumorantigen kan hukommelses-T-celler senere genkende og øjeblikkeligt opbygge et immunrespons mod tumor.12 Tilstedeværelsen af hukommelses-T-celler er forbundet med langtidsoverlevelse og en lavere risiko for tumorrecidiv.13,14

CTLA-4-signalering mindsker hukommelses-T-cellers evne til at opretholde et respons, og ødelægger derved en af de vigtigste forudsætninger for vedvarende immunitet.15

Hæmning af CTLA-4 genopretter immunitet

Prækliniske data viser, at behandling med bestemte antistoffer mod CTLA-4 kan genoprette et immunrespons blandt andet ved akkumulering af og overlevelse af Hukommelses-T celle.16,17

Der forskes fortsat i at forstå disse signalveje.

Relateret

Onkologi

Andre signalveje for effektor-T-celler >

Der pågår klinisk forskning i andre signalveje for T-celler i effektorfasen. Læs mere om 3 af dem her – LAG-3, CD137 og TIGIT.

Onkologi

SLAMF7 aktiverer innat og adaptiv immunitet >

SLAMF7-signalvejen udtrykkes på overfladen af NK-celler og aktiverer disse. Læs her, hvordan kontinuerlig aktivering af NK-cellerne kan være med til at udvikle vedvarende immunitet.

Onkologi

Andre signalveje for NK-celler >

Tumorceller kan udnytte forskellige signalveje for at undvige genkendelse af immunsystemet og derved elimination. Læs om KIR og hvilken rolle denne receptor har for NK-cellemedieret immunaktivitet.

Inspiration

Talk

Immuno-onkologisk forskning i Hodgkin Lymfom >

Hodgkin lymfom er cancer i lymfesystemet. I denne video giver Dr. John...

Uddannelsesvideo

Immunsystemet >

Immunsystemet er kroppens specielle forsvarsmekanisme. Hør, hvordan det opdager og eliminerer trusler.