PODCAST

Debat: Skal klinikere bruge patient reported outcome (PRO) mere aktivt?

Jakob Lauritsen og Gry Assam Taarnhøj

Jakob Lauritsen er afdelingslæge på onkologisk afdeling på Rigshospitalet. Han har i en årrække arbejdet inden for kræftområdet, og han mener, at der skal være bedre evidens for effekten af PRO-data, før vi begynder at udbrede en mere aktiv brug af PRO.

Gry Assam Taarnhøj er læge og ph.d. fra Rigshospitalets onkologiske klinik. Gry Assam Taarnhøj har arbejdet inden for kræftområdet siden 2012. Hun har netop afsluttet sit ph.d.- studie, hvor hun har forsket i livskvalitet blandt blærekræftpatienter og undersøgt, hvordan patienternes selvrapporterede data (PRO) influerer på prognosen for patienter med fremskreden blærekræft.

På Bristol Myers Squibbs symposium om immuno-onkologi deltog læge Gry Assam Taarnhøj med et oplæg om brugen af patient reported outcome. Efter oplægget talte vi med Gry Assam Taarnhøj om de vigtigste pointer ved brugen af patient reported outcome, men også om hvilke udfordringer nogle læger mener, der kan være ved at bruge PRO-data mere aktivt. Se med her.

Et nyt dansk studie viser, at man kan få et mere retvisende billede af patientens livskvalitet, hvis man benytter nye metoder og bruger PRO-data mere aktivt - så vi inddrager patienterne mere systematisk. Men er det en god idé at bruge PRO til at måle livskvalitet? Vi tager debatten med forskeren bag det nye studie Gry Assam Taarnhøj, og afdelingslæge fra Rigshospitalet Jakob Lauritsen.

Formår PRO at spørge ind til det rigtige? Egner PRO-data sig til den praktiske hverdag, eller bør det holdes til forskning? Kan PRO supplere de samtaler, lægen har med patienten i dag? Eller bliver PRO en spareøvelse?

Udforsk

5. NOV 2020  -  21:41 MIN.

Debat: Bliver ønsket om at inddrage patienten mere aktivt en politisk spareøvelse? >

I det kliniske miljø er der både fortalere og skeptikere over for en øget brug af PRO-data til at måle patienternes livskvalitet. Men hvad siger politikerne, hvad er de politiske planer for at brugen af sundhedsdata som fx PRO i det danske sundhedsvæsen? Er det bare en spareøvelse? Vi tager debatten mellem en læge og et regionsrådsmedlem.

Karin Friis Bach

Gry Assam Taarnhøj

5. NOV 2020  -  12:04 MIN.

Kan vi sikre bedre livskvalitet ved at bruge patient reported outcome (PRO) mere aktivt? >

I dag taler vi om patienternes livskvalitet – både under og efter behandlingen - når vi skal vurdere, om en patient får den rigtige behandling. Det er ikke noget nyt, men måler vi livskvalitet på den bedste måde? Er de spørgeskemaer, vi har i dag, uddaterede? Vi ser nærmere på muligheden for at bruge patienternes selvrapporterede data (PRO) mere aktivt.

Gry Assam Taarnhøj

podcast

Lyt til vores podcast-serie Sammen om kræft

I ’Sammen om kræft’ er vi i dialog med alle, der er med til at stå sammen om kræft. Lyt med, når vi blandt andre taler med læger og andre eksperter, der videregiver den nyeste viden på området.

Find vores podcastserier her >