PODCAST

Debat: Bliver ønsket om at inddrage patienten mere aktivt en politisk spareøvelse?

Karin Friis Bach og Gry Assam Taarnhøj

Karin Friis Bach er medlem og 2. næstformand i regionsrådet i Region Hovedstaden for Radikale Venstre. Karin Friis Bach er også formand for Danske Regioners Sundhedsudvalg, og hun har tidligere været formand for det midlertidige udvalg: Udvalget for værdibaseret styring.

Gry Assam Taarnhøj er læge og ph.d. fra Rigshospitalets onkologiske klinik. Gry Assam Taarnhøj har arbejdet inden for kræftområdet siden 2012. Hun har netop afsluttet sit ph.d.- studie, hvor hun har forsket i livskvalitet blandt blærekræftpatienter og undersøgt, hvordan patienternes selvrapporterede data (PRO) influerer på prognosen for patienter med fremskreden blærekræft.

På Bristol Myers Squibbs symposium om immuno-onkologi deltog læge Gry Assam Taarnhøj med et oplæg om brugen af patient reported outcome og livskvalitet. Efter oplægget talte vi med Gry Assam Taarnhøj om, hvorfor det er vigtigt at få patientens stemme med, når vi taler livskvalitet. Vi spurgte også to sygeplejersker fra Herlev Hospital om deres nuværende arbejde og fokus på patienternes livskvalitet, og hvilke muligheder de ser for at inddrage patienten mere i målingen af livskvalitet.

Karin Friis Bach er medlem og 2. næstformand i regionsrådet i Region Hovedstaden for Radikale Venstre. Karin Friis Bach er også formand for Danske Regioners Sundhedsudvalg, og hun har tidligere været formand for det midlertidige udvalg: Udvalget for værdibaseret styring.

Gry Assam Taarnhøj er læge og ph.d. fra Rigshospitalets onkologiske klinik. Gry Assam Taarnhøj har arbejdet inden for kræftområdet siden 2012. Hun har netop afsluttet sit ph.d.- studie, hvor hun har forsket i livskvalitet blandt blærekræftpatienter og undersøgt, hvordan patienternes selvrapporterede data (PRO) influerer på prognosen for patienter med fremskreden blærekræft.

I tidligere afsnit af den immuno-onkologiske podcast har vi introduceret og drøftet en mere aktiv brug af PRO-data i det danske sundhedsvæsen. Der er fordele ved at bruge PRO-data til at måle patienternes livskvalitet, men samtidig er flere læger skeptiske overfor at implementere PRO mere bredt i det danske sundhedsvæsen.

Overfor klinikerne står flere politikere, der ønsker at ’sætte patienten mere i fokus’. Men hvordan vil politikerne reelt gøre det?

Kan øget brug af sundhedsdata som f.eks. PRO være en mulighed for at inddrage patienten mere? Hvad er de politiske planer for brugen af sundhedsdata i det danske sundhedsvæsen? Hvad betyder brugen af PRO-data for uligheden i vores sundhedsvæsen? Er øget brug af data en gevinst for fremtidens patienter? Skal PRO-skemaer implementeres bredt i det danske sundhedsvæsen?

Vi tager debatten med politiker fra Region Hovedstaden Karin Friis Bach (RV) og læge Gry Assam Taarnhøj.

Udforsk

5. NOV 2020  -  12:04 MIN.

Kan vi sikre bedre livskvalitet ved at bruge patient reported outcome (PRO) mere aktivt? >

I dag taler vi om patienternes livskvalitet – både under og efter behandlingen - når vi skal vurdere, om en patient får den rigtige behandling. Det er ikke noget nyt, men måler vi livskvalitet på den bedste måde? Er de spørgeskemaer, vi har i dag, uddaterede? Vi ser nærmere på muligheden for at bruge patienternes selvrapporterede data (PRO) mere aktivt.

Gry Assam Taarnhøj

5. NOV 2020  -  24:10 MIN.

Debat: Skal klinikere bruge patient reported outcome (PRO) mere aktivt? >

Et nyt dansk studie viser, at man kan få et mere retvisende billede af patientens livskvalitet, hvis man benytter nye metoder og bruger PRO-data mere aktivt - så vi inddrager patienterne mere systematisk. Men er det en god idé at bruge PRO til at måle livskvalitet?

Jakob Lauritsen

Gry Assam Taarnhøj

podcast

Lyt til vores podcast-serie Sammen om kræft

I ’Sammen om kræft’ er vi i dialog med alle, der er med til at stå sammen om kræft. Lyt med, når vi blandt andre taler med læger og andre eksperter, der videregiver den nyeste viden på området.

Find vores podcastserier her >