Hæmatologi  -  Behandling af myelomatose

Fremtiden ved
myelomatose

Overblik over artiklen:

Læs her om fremtiden for behandling af myelomatose, herunder effekten af de nye behandlingsmuligheder og introduktionen af nye stoffer til behandling.

Er du patient eller pårørende?

Indsigt er første skridt på vejen mod bekæmpelse af sygdom og alvorlige lidelser. Leder du som patient eller pårørende efter information der kan hjælpe dig igennem et sygdomsforløb, finder du det her.

Gå til siden for patienter og pårørende >

Selvom myelomatose fortsat er en uhelbredelig sygdom, er der sket store fremskridt inden for de sidste 20 år, hvor overlevelsen nærmest er fordoblet.1 I og med der er kommet stadig flere behandlingsmuligheder, er det muligt at slå sygdommen ned talrige gange efter hinanden. Ligeledes er den nye behandling tit mindre giftig end den gamle, hvilket gør, at den kan gives i længere tid. Man er i stigende grad begyndt at kombinere flere typer behandlinger på en gang. Det har den fordel, at man rammer kræften fra flere vinkler på en gang, hvilket gør, at en større procentdel af kræften går til grunde. Samtidig kan man give mindre doser af de enkelte stoffer, hvilket gør, at man kan mindske risikoen for bivirkninger. Det er efterhånden standard, at første og anden linje behandlinger ved myelomatose består af en cocktail af tre forskellige stoffer. Den stadige strøm af nye stoffer til behandling af myelomatose ser ikke ud til at stoppe inden for den nærmeste fremtid. Talrige stoffer er under afprøvning. Det er vigtigt, at vi finder ud af, om disse nye stoffer udgør en gevinst for patienten enten i form af mindre bivirkninger eller længere overlevelse. Det er derfor vigtigt, at patienterne tilbydes deltagelse i kliniske protokoller, så den gode udvikling, vi har set inden for myelomatosebehandlingen, kan forsætte.

Relateret

Hæmatologi

Introduktion af sygepleje til patienter med myelomatose >

Læs her en kort introduktion til sygeplejen ved myelomatose.

Hæmatologi

Information og vejledning >

Læs her om information og vejledning af patienter med myelomatose og deres pårørende. Herunder kan du læse om lovmæssige krav, kontinuitet i samtaler, roller og relationer samt netværk og arbejde.

Hæmatologi

Pårørende >

Læs her om vejledning særligt i forhold til pårørende. Hvad er godt at vide når diagnosen stilles, om selve det at være at være pårørende, om at få hverdagen til at fungere, de reaktioner der kan forekomme og de forskellige behov for information.

podcast

Lyt til vores podcast-serie Sammen om kræft

I ’Sammen om kræft’ er vi i dialog med alle, der er med til at stå sammen om kræft. Lyt med, når vi blandt andre taler med læger og andre eksperter, der videregiver den nyeste viden på området.

Find vores podcastserier her >