Hæmatologi  -  Sygepleje: De fysiske problemområder

Fysisk aktivitet

Overblik over artiklen:

Grundet den større risiko for knoglesmerter er fysisk aktivitet meget vigtigt for patienter med myelomatose. Læs her om træning under indlæggelse, træning i hverdagen, knoglesunde idrætsgrene og belastning af knogler.

Er du patient eller pårørende?

Indsigt er første skridt på vejen mod bekæmpelse af sygdom og alvorlige lidelser. Leder du som patient eller pårørende efter information der kan hjælpe dig igennem et sygdomsforløb, finder du det her.

Gå til siden for patienter og pårørende >

Det er meget vigtigt for patienter med myelomatose at holde sig fysisk aktive. Knoglebrud kan forebygges, da fysisk aktivitet modvirker afkalkning af knoglerne/skelettet.

Endvidere viser et stigende antal undersøgelser, at fysisk aktivitet og motion øger kræftpatienters styrke og velbefindende på flere punkter – fysisk og psykisk, men også socialt, hvis motion dyrkes i samvær med andre.

Større livsglæde og overskud, en mere positiv selvværdsfølelse, en gunstig påvirkning af kredsløbet og måske et forbedret immunsystem er nogle af de faktorer, der også kan fremhæves.

At have nogle faste rutiner og opgaver i sin hverdag på det aktivitetsmæssige område kan stimulere, motivere og lysne hverdagen for patienterne. Desuden er fysisk aktivitet et område, hvor patienterne ”selv kan gøre noget”, hvilket ofte fremhæves af kræftpatienter som ønskværdigt.

Sygdommens livslange perspektiv gør det måske ekstra vigtigt for sygeplejersken at motivere netop patienter med myelomatose på dette område.

Størstedelen af patienterne med myelomatose har ved sygdommens debut smerter i ryggen og/eller andre steder i knoglesystemet. Især dette aspekt medfører immobilisation, fordi patientens evne til at fungere fysisk optimalt er eller kan være svært nedsat. Patienten mister derved langsomt muskelkraft og kondition, bliver hurtigt træt, immunforsvaret svækkes, og knoglerne afkalker yderligere.

Det bliver en ond cirkel – ”en ond trekant” (figur 1).

Figur 1. ”En ond trekant” påvirker patientens fysiske aktivitet.

Træning under indlæggelse

Træning af patienter med myelomatose bør planlægges og aftales i samarbejde med læge og fysioterapeut. Træningens intensitet er afhængig af patientens sygdomsaktivitet, påvirkningen af bevægeapparatet og almentilstanden.

At mobilisere og medvirke ved fysisk aktivitet/træning er i høj grad en vigtig sygeplejehandling.

Hvis patienten har smerter, er det vigtigt at give smertestillende før hver træningssituation, så mobilisation og træning ikke forbindes med smerte og noget negativt.

Ganske lidt fysisk aktivitet/træning kan gøre en stor forskel. Det er afgørende for, at muskel- og vævstabet begrænses, og det optimerer genoptræningsforløbet efter endt behandling.

Herunder anføres gode råd:

 • Hvis muligt, skal patienten mobiliseres/stå på gulvet flere gange om dagen
 • Patienten skal sidde i en stol, ikke kun ligge i sengen
 • Patienten skal gå så meget som muligt, også selvom det kun kan blive til få skridt nogle dage
 • Instruer patienten i at bevæge sig så meget som muligt i sengen, vende og dreje sig hyppigt, lave gymnastik i sengen
 • Gåture eller rask gang på hospitalsgange kan anbefales, hvis de fysiske forhold og patientens tilstand tillader det
 • Små øvelser som f.eks. serier af skiftevis at bøje ned i knæleddet (evt. til hugsiddende stilling) og rette sig op igen en til flere gange dagligt o.a.
 • Smertelindring er en forudsætning for god mobilisation/træning

Flere undersøgelser med myelomatosepatienter, der får kemoterapi og samtidig daglig fysisk træning, viser, at patienterne oplever mindre grad af fatigue, har det psykisk bedre og sover bedre om natten end de patienter, der er i kontrolgruppen.

Træning i hverdagen

Fysisk træning er en del af mange menneskers hverdagsliv, som en hobby, af sociale grunde eller på konkurrenceniveau. Det vigtigste for patienter med myelomatose, der planlægger at dyrke sport eller træne, er at tænke på og tage hensyn til deres knoglesystem.

På grund af de oftest svage knogler frarådes alle former for kontaktsport samt adventure-sport, fordi risikoen for uheld og skader er alt for høj.

Knoglesunde idrætsgrene

Idrætsgrene, der er præget af gentagne accelerationer og opbremsninger, virker belastende på skelettet og er samtidig en stimulation af knoglevævet. Det giver dermed den største anabole (opbyggende) effekt på knoglerne.

Således virker tennis, badminton og squash mere anabolt end f. eks cykling og svømning. Man har påvist, at selv ganske få daglige, kraftige belastninger gavner knoglerne og dermed minimerer knoglenedbrydningen.

Det er dog værd at bemærke, at sportsgrene som f.eks. tennis, badminton og squash frarådes ved myelomatose på nogle hæmatologiske afdelinger pga. risikoen for pludselige, voldsomme bevægelser og vrid.

Men alt i alt gælder, at patienten bør bibringes tilstrækkelig information til selv at kunne foretage et valg, idet et aktivt sportsliv er et vigtigt aspekt af livskvalitet for mange.

Aktiviteter og sportsgrene må selvfølgelig også justeres efter patientens alder, evner og temperament. Ofte hænger intensiteten og valg af træningsmetode/idrætsgren sammen med, hvad patienten tidligere har praktiseret før sygdomsdebut.

Ældre patienter der ikke tidligere i deres liv har trænet/ motioneret kan have gavn af de mere lette motionsformer som cykling (evt. motionscykel), svømning, vandgymnastik, yoga og frem for alt daglige gåture.

Generelle råd, som sygeplejersken kan informere patienten om:

 • Regelmæssig let motion såsom gåture kan mindske såvel træthed som kvalme/opkastning samt forbedre søvnen.
 • Det er bedre at gå længere i lavt tempo end kort i højt tempo.
 • Inddrag pårørende og venner, så motionen bliver et fællesskab.
 • Vær opmærksom på, hvordan kroppen reagerer på motionen.

Belastning af knoglerne

Det er vigtigt at instruere i korrekt løfte- /arbejdsteknik hos alle patienter med myelomatose, især ved kendt sygdomsinvolvering i en eller flere knogler eller i ryggen.

Det er individuelt afhængig af røntgen af skelet, hvor aktiv myelomatosepatienten må være. Som grundregel må de være fysisk aktive til smertegrænsen.

Det er ikke hensigtsmæssigt med hårdt havearbejde som f.eks. at klippe hæk, køre trillebør med tung last eller reparere bil, hvor man står eller ligger i forvredne stillinger. Ligeledes frarådes at flytte om på møbler i hjemmet eller løfte sit 3-4-årige barnebarn op at sidde på skuldrene.

Dette kan være eksempler på mulige begrænsninger i den fysiske udfoldelse, som det er sygeplejerskens opgave at forberede myelomatosepatienterne på og informere om. Men samtidigt er det vigtigt ikke at pacificere patienterne eller skræmme dem unødigt, så de opgiver aktiviteter i deres liv, der giver livsglæde og livskvalitet.

Relateret

Hæmatologi

Ernæring >

Ligesom fysisk aktivitet er ernæring et vigtigt element i livet for patienter med myelomatose. Læs her om vitaminer og mineraler, ernæringstilstandens betydning samt vægt og vejledning.

Hæmatologi

Kvalme >

Identificering af årsager til kvalme hos patienter med myelomatose er vigtigt. Læs her om kvalmeanamnese, kvalme og behandling, kvalmetyper, antiemetika og non-farmakologisk kvalmebehandling.

Hæmatologi

Seksualitet >

Læs her om seksualitet i relation til kronisk kræftsygdom, aldersrelatering, sygeplejerskens opgave, steroid og immunmodulerende midler samt psykosociale aspekter.

podcast

Lyt til vores podcast-serie Sammen om kræft

I ’Sammen om kræft’ er vi i dialog med alle, der er med til at stå sammen om kræft. Lyt med, når vi blandt andre taler med læger og andre eksperter, der videregiver den nyeste viden på området.

Find vores podcastserier her >