Hæmatologi  -  Sygepleje: De fysiske problemområder

Introduktion af sygepleje til patienter med myelomatose

Overblik over artiklen:

Læs her en kort introduktion til sygeplejen ved myelomatose.

Er du patient eller pårørende?

Indsigt er første skridt på vejen mod bekæmpelse af sygdom og alvorlige lidelser. Leder du som patient eller pårørende efter information der kan hjælpe dig igennem et sygdomsforløb, finder du det her.

Gå til siden for patienter og pårørende >

Sygeplejen til patienter med myelomatose inkluderer mange forskellige problemområder. Der er dels de eksistentielle og psykosociale og dels de fysiske, som alle kan være afledt af eller hænge sammen med både sygdom og behandling. Nedenstående er eksempler på fysiske problemområder, som kan være knyttet til behandling af myelomatose:

 • Knoglemarvspåvirkning
 • Træthed/fatigue, energiløshed, svækkelse
 • Ændret smags- og lugtesans, appetitløshed
 • Kvalme og opkastning
 • Mund- og tandgener, stomatitis, tygge- og synkebesvær
 • Slimhindepåvirkning/-afstødning i mavetarm-kanalen/mucositis
 • Gastrointestinale gener som f.eks. dyspepsi
 • Obstipation/diarré
 • Hårtab
 • Forandringer i hud og negle
 • Nedsat fertilitet/sterilitet, menstruations- og hormonforstyrrelser

Ved myelomatose medfører nogle stoffer/behandlings-regimer stort set alle de ovennævnte problemer, mens andre kun giver minimale problemer.

Grundlæggende kræftsygepleje på de hæmatologiske afdelinger er bl.a. centreret omkring ovenstående. Oplæring og undervisning foregår internt i afdelingerne. Udbuddet af undervisning inkluderer samtidig det eksistentielle/psykosociale område.

I de følgende kapitler medtages derfor kun de områder i sygeplejen, hvor myelomatose ud fra vores kliniske erfaringer adskiller sig fra de øvrige hæmatologiske kræftsygdomme på nogle eller flere punkter.

Relateret

Hæmatologi

Information og vejledning >

Læs her om information og vejledning af patienter med myelomatose og deres pårørende. Herunder kan du læse om lovmæssige krav, kontinuitet i samtaler, roller og relationer samt netværk og arbejde.

Hæmatologi

Pårørende >

Læs her om vejledning særligt i forhold til pårørende. Hvad er godt at vide når diagnosen stilles, om selve det at være at være pårørende, om at få hverdagen til at fungere, de reaktioner der kan forekomme og de forskellige behov for information.

Hæmatologi

Smerter >

Smerter kan patofysiologisk inddeles i to hovedgrupper. Læs her om nociceptive smerter, neuropatiske smerter, smerteanamnese, og pleje og behandling af smerter.

podcast

Lyt til vores podcast-serie Sammen om kræft

I ’Sammen om kræft’ er vi i dialog med alle, der er med til at stå sammen om kræft. Lyt med, når vi blandt andre taler med læger og andre eksperter, der videregiver den nyeste viden på området.

Find vores podcastserier her >