Hæmatologi

Viden om hæmatologi

Hæmatologi beskæftiger sig med sygdomme i blod og bloddannende organer og omfatter blandt andet myelomatose, lymfekræft og leukæmi. Specialet oplever en rivende udvikling m.h.t. sygdomsforståelse, behandlingsprincipper og anvendelse af innovative teknologier. Der er i stigende grad fokus på at skræddersy behandlinger til hver sygdom - for bedre behandlingsresultater, færre bivirkninger og bedre livskvalitet for mange patienter.

Få mere viden om

Om myelomatose

Myelomatose er den anden hyppigste hæmatologiske sygdom i Danmark. Lær om hvordan sygdommen opstår, hvilke symptomer der er mest hyppige samt hvilke undersøgelser, der skal til for at stille diagnosen.

Behandling af myelomatose

Myelomatose er uhelbredelig, men da der kommer stadigt flere mere effektive eller mere skånsomme behandlingsmuligheder til patienterne, kan de gennemgå flere og flere linjer behandlinger, inden sygdommen er blevet refraktær overfor alt kendt behandling, og der blot er palliation tilbage. Lær mere om principperne i behandlingen af myelomatose.

Sygepleje: De fysiske problemområder

De fysiske problemområder ved myelomatose kan hænge sammen med både sygdom og behandling. Nogle stoffer eller behandlingsregimer medfører adskillige bivirkninger, andre færre, ligesom sygdommen i sig selv er forbundet med flere typer komplikationer. Dette afsnit beskriver de problemområder, hvor myelomatose ud fra kliniske erfaringer adskiller sig fra de øvrige hæmatologiske kræftsygdomme på nogle eller flere punkter.

Sygepleje: De eksistentielle og psykosociale problemområder

Sygepleje: De eksistentielle og psykosociale problemområder

Sygeplejerskens mål må være at gøre det muligt for patienten og familien at skabe en meningsfuld tilværelse på trods af den uhelbredelige diagnose. Lær om vigtigheden af information, inddragelse af pårørende, fokus på seksualitet, men også muligheder for rehabilitering og i sidste instans palliation.

Aktuelt

Hæmatologi

Myelomatose >

Myelomatose er en malign plasmacellesygdom udgående fra knoglemarven. Læs her om myelomatose generelt, de forskellige stadier i myelomatose og dets stadieinddelinger.

Hæmatologi

Behandling af myelomatose >

Læs her om behandling af myelomatose, herunder konventionel kemoterapi, IMiDs, proteasomhæmmere, antistoffer og histondeacetylasehæmmere.

Hæmatologi

Information og vejledning >

Læs her om information og vejledning af patienter med myelomatose og deres pårørende. Herunder kan du læse om lovmæssige krav, kontinuitet i samtaler, roller og relationer samt netværk og arbejde.

Er du patient eller pårørende?

Indsigt er første skridt på vejen mod bekæmpelse af sygdom og alvorlige lidelser. Leder du som patient eller pårørende efter information om din sygdom, så prøv at se her.

For patienter og pårørende >