TALK

Immun aktivitet i lungerne

Karen Lynn Reckamp, MD, MS, er vicedirektør for the Lung Cancer and Thoracic Oncology Program på City of Hope Hospital i Duarte, CA.

Ved hver eneste åndedrag kommer vores lunger i kontakt med omverdenen — og med alle de patogener, den indeholder. Som følge heraf er der opstået en særlig gruppe immunceller til bekæmpelse af infektioner i lungerne. Hvordan disse celler interagerer med lungetumorer — og hvordan tumorer kæmper imod — er temaet for denne præsentation af Dr. Karen Lynn Reckamp.

Kapitler

Download faktabladet

Udforsk

11:18 min.

Et nærmere kig på signalvejenes mekanisme i modermærkekræft >

Melanomcancerceller er ofte i stand til at undvige...

7:57 min.

Immuno-onkologi i spredt modermærkekræft >

Metastatisk melanom er en immunogen cancerform og associeres ofte med at forårsage...

8:39 min.

Immunsystemet og hjernetumorer>

En bedre og bedre forståelse af hjernecancer har ændret måden, vi ser på interaktionen mellem...

Inspiration

PODCAST

Bivirkninger i lungerne >

Immuno-onkologi er en vigtig brik i fremtidens kræftbehandling. Det er der bred enighed om blandt førende forskere.

Undervisningsmateriale

Immuno-onkologi ved metastatisk ikke-småcellet lungecancer

En introduktion til immuno-onkologi ved metastatisk ikke-småcellet lungecancer og immunsystemets rolle.

Download